top of page

ZATEPLENÍ KROK ZA KROKEM

Stavební dělníci potřesení rukou
01 // Odborný partner

 

Zateplení bytového domu je náročný proces, který obvykle nemůže předseda bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek zvládnout sám.

Projektant by měl být od začátku záměru součástí týmu, který bude revitalizaci plánovat, zadávat i kontrolovat. 

Projektant prohlédne místo stavby, navrhne vhodné řešení, které přinese maximální energetické úspory a pomůže i s řešením případných konstrukčních vad.

Projektová dokumentace je zároveň vstupním podkladem pro zadání zateplení a vyřízení dotace.

Zásadní je, že projektant jako autorizovaná osoba nese odpovědnost za návrh řešení. 

Na koho se obrátit?
Autorizovaní projektanti jsou sdružení v komoře ČKAIT, která vede jejich evidenci. V ní si můžete vybrat podle lokality, kde se stavba nachází. Vhodným autorizačním oborem pro revitalizaci bytového domu je obor IP00 - pozemní stavby. 

 

Kontrola provedení zateplení

Při realizaci zateplení se může vyskytnout řada úskalí, která je potřeba ohlídat. I s tím vám pomůže projektant v roli technického dozoru investora.

Zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby je navíc jednou z podmínek dotačního programu NZÚ.

Zateplení bytového domu se plánuje na třicet a více let, proto ho obvykle řešíme jednou za život. Udělat chybu je snadné, opravit ji potom téměř nemožné nebo velmi nákladné.

03 // Financování

 

Na základě rozpočtu mají všichni členové družstva a nebo společenství vlastníků jednotek jasnou představu o nákladech na zateplení. Obvykle se jedná o náklady v řádech několika miliónů korun. Je logické proto požádat o dotaci, která může pokrýt až 50 % investičních nákladů. 

Dotace

Dotaci na revitalizaci bytového domu lze získat z programu Nová zelená úsporám. Podporuje se nejen zateplení obálky budovy, ale také oprava balkónů, lodžií, sanace podkladu před zateplením ETICS i vyhotovení projektu zateplení.

Bonusovou dotaci mohou získat žadatelé z tzv. strukturálně postižených krajů a také všichni, kteří si vyberou řešení s nízkým dopadem na životní prostředí.

Podrobnější informace získáte v našem článku.

Vlastní prostředky
Pokud má bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek našetřené peníze ve fondu oprav, vyplatí se je investovat do do snížení energetické náročnosti domu.  Začít by se mělo v každém případě obálkou budovy.

Peníze uložené na běžném účtu nebo i spořícím účtu vám nepřinesou na úrocích tolik, jako vám přinesou úspory za nespotřebovanou energii.

 

Zateplení jako investice
Byty v zateplených domech mají nižší náklady na vytápění. Jejich majitelé jsou tak lépe chránění před výkyvy cen energií a jejich zdražením.

Z průzkumů vyplývá, že zateplené domy mají vyšší hodnotu. Jsou vizitkou správné adresy. Lépe se pronajímají i prodávají.

Úvěr
Přestože jsou úvěrové úroky vysoko, je dobré přemýšlet o zateplení jako o investici. I když si na zatepleni půjčíte, nemusíte prohloupit.
Úvěr lze splácet z úsporných peněz za energie. Existují i zvýhodněné úvěry,

Architektura Model skicování
02 // Projekt a rozpočet

 

Úspěšná revitalizace bytového domu se bez projektu neobejde. V celkových nákladech na zateplení to ani není výrazná položka, ale ušetřit může ve finále hodně.


Projekt pomůže vyřešit nejen skladby, ale i detaily. Na základě projektu také získáte představu o konečné ceně zateplení. Nepřekvapí vás nečekané vícepráce.

 

Požádat lze o dotaci až 50 000 Kč na projekt z programu Nová zelená úsporám.

Co má obsahovat správný projekt zatepleni

Zateplení je  podle stavebního práva změna stavby, která může ovlivnit vzhled, nebo třeba i požární bezpečnost stavby a jejího okolí.

Každý projektant přesně ví, co má projekt na ohlášení nebo povolení zateplení obsahovat a jaké mohou být dotčené orgány.

Při velké rekonstrukci, která proběhne na více než 25 % plochy obálky, je potřeba přizvat energetického specialistu. Toho osloví přímo projektant nebo si jej můžete najít sami v seznamu energetických specialistů MPO nebo ČKAIT.

 

Rozpočet
Rozpočet by měl být samozřejmou součástí projektu. Vyhotoví ho buď sám projektant nebo rozpočtář, se kterým projektant spolupracuje, na základě tzv. ceníkových cen. Ty jsou každoročně aktualizovány, proto bude rozpočet velmi přesný. Skutečná cena (nabídka realizační firmy) by se od rozpočtu měla lišit jen mírně. A případné odchylky by měly být zdůvodněny.

Staveniště
04 // Výběr firmy

 

 

Najít dobrou realizační firmu bývá oříšek i při menších zakázkách. Zateplení bytového domu je komplexní činnost, kterou svěřte jen zkušené a ověřené firmě.

Získejte alespoň tři nabídky

Vždy se vyplatí zajistit alespoň tři nabídky od různých realizačních firem, které jsou porovnatelné a můžete si mezi nimi vybrat.

Mějte na paměti, že nejnižší cena nemusí znamenat nejlepší nabídku.

Ověřte si reference

Při předložení rozpočtu požádejte o reference podobných realizovaných projektů nejlépe ve vaší blízkosti.

Dobrá firma ráda předá kontakty na jiné předsedy bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek, kteří byli s prací spokojení.

Nebojte se reference ověřit.

 


Databáze ověřených firem

Abychom vám to co nejvíce usnadnili, pracujeme na databázi ověřených firem s referencí. V databázi si můžete najít firmu podle lokality. Prohlédnou si hotové realizace včetně ceny zateplení a komentáře od investorů. Databázi budeme neustále doplňovat, abyste měli ty nejlepší informace.

Pracovníci na stavbě
05 // Kontrola provedení

 

Aby vše dopadlo dobře a zateplení vám sloužilo několik desítek let a po celou dobu i dobře vypadalo, je potřeba dbát na kvalitu provedení.

Technický dozor

U zateplení bytového domu se bez pomoci profesionála neobejdete. Požádejte autora projektu, zda vám bude moci udělat technický dozor při realizaci zateplení. Je to nejjednodušší cesta, protože váš dům zná a vypracoval dokumentaci k zateplení.


Technický dozor investora se vám vyplatí. Pohlídá všechny technologické postupy, detaily, soulad s projektem a pro realizační firmu je cenný partner i silný oponent.

Vám ušetří čas, často i nervy a peníze. 

bottom of page