top of page

Dotace na zateplení

Dotace na zateplení bytových domů

Dotaci na zateplení bytového domu můžete získat z programu Nová zelená úsporám. Program běží od roku 2009 a využily ho už desítky tisíc českých domácností.

Na co je dotace určená?

 • Zateplení: dotace je určená na zateplení stěn, střechy i suterénu včetně výměny oken v bytovém domě.

 • Oprava balkónů, lodžií: nad rámec těchto energetických opatřeni, program podporuje také opravu balkonů a lodžií.

 • Sanace podkladu: je možné žádat o dotaci na sanaci podkladu před instalací kontaktního zateplení ETICS.

 • Projekt zateplení

 • Bonusové dotace: navýšení celkové dotace o 10 % pro bytové domy ve strukturálně postižených krajích (Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském). Peníze navíc lze získat i za tzv. environmentální řešení projektu.


Kolik peněz lze získat?

Dotace může pokrýt až 50 % celkových realizačních výdajů. Výše dotace se odvíjí od stupně zateplení a zateplované plochy, případně dalších realizovaných opatření.

Dotační titul rozlišuje tři stupně zateplení: dílčí, základní a komplexní. Liší se především v použité tloušťce izolace a plochy, která se na domě zateplí.

Obecně lze říci, že čím větší je tloušťka izolace a čím větší je plocha zateplení (např. jsou zateplené stěny i střecha), tím vyšší dotace na metr čtvereční je.

Jaká je obvyklá výše dotace? 

U bytových domů obvykle dotace pokryje zhruba 30  % celkových nákladů na zateplení a revitalizaci domu.

Kdy se dotace vyplácí?

Dotace se vyplácí po realizaci opatření a po doložení všech potřebných podkladů. To znamená, že zateplení budete muset financovat z vlastních zdrojů nebo pomocí úvěru. V tom případě je dobré si dojednat předčasnou splátku části úvěru, na kterou použijete vyplacenou dotaci.

Co se dokládá před a co je potřeba před realizací?

Nejpodstatnější částí je tzv. odborný posudek, který slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace.

Odborný posudek se zpravidla skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení (průkazu energetické náročnosti).

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný projektant. Vybrat si můžete ze seznamu autorizovaných osob ČKAIT.

Energetické hodnocení na základě projektu vyhotoví energetický specialista MPO (seznam).

K podání žádosti dále budete potřebovat:

 • souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti (vzor - odkaz),

 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele,

 • případně stanoviska dotčených orgánů (památková péče, pokud se jedná o památkově chráněný dům a nelze jej zateplit na požadavky dotace, ochrana přírody a krajiny, pokud se dům nachází v zvláště chráněném území nebo pokud by měli být ohroženi létající savci).

 • výpočet environmentálně šetrného řešení projektu - vypočte projektant v případě, že budete žádat o environmentální bonus.

Dotace pro památkově chráněné budovy

Dotaci mohou získat i památkové chráněné budovy.  Podmínky jsou benevolentnější, protože možnosti jak snížit jejich energetickou náročnost zateplením jsou někdy omezené.

Myslíte si, že zateplení na historické budovy nepatří nebo se na ně nehodí? Chyba lávky. Některé realizace dokonce svědčí o opaku. Zateplení fasády může nejen uspořit energii, ale také zlepšit vzhled budovy.

A jak je to s vnitřním zateplením? Je vhodné nebo ne? Jakých chyb se při něm vyvarovat?

Jak postupovat

Najděte si profesionála, který vám pomůže s žádosti o dotaci s ohledem na maximální výši úspor a vaše finanční možnosti, výběrem firmy, i kontrolou realizace.

Návod v pěti krocích jsme pro vás připravili. 

Příklad dotačního projektu.

dotace rodinné dmy

Dotace na zateplení rodinných domů

Dotaci na zateplení rodinného domu můžete získat z programu Nová zelená úsporám nebo jeho mladší Light verze pro nízkopříjmové domácnosti. Jedná se o stabilní a oblíbený program, který už pomohl desítkám tisíc českých domácností snížit jejich spotřebu energie a ušetřit tak náklady na bydlení.

Na co je dotace Nová zelená úsporám určená?

Dotace jsou rozdělené do 5 hlavních oblastí:

 • 1. Zateplení: dotace je primárně určená na zateplení stěn, střechy i suterénu včetně výměny oken v rodinném domě.

 • 2. Čisté zdroje energie: zde je paleta možností opravu široká: od podpory kotlů na biomasu, tepelných čerpadel, solárních a fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny nebo ohřev teplé vody, až po využívání tepla z odpadní vody.

 • POZOR! Výměna zdroje tepla by však měla proběhnout až po zateplení obálky budovy, aby byl tepelný zdroj dobře nadimenzovaný na nízkou energetickou náročnost domu.

 • Podobné je to s instalaci fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny. I v tomto případě by se panely měly osazovat na zateplenou a funkční střechu.

 • 3. Adaptační opatření: jako je hospodaření s dešťovou vodou, vybudování zelených (vegetačních) střech nebo instalace stínící techniky či podpora dobíjecích stanic pro elektromobily.

 • 4. Projektová podpora: na zateplení i jiné potřebné dokumenty

 • 5. Podpora novostaveb, které mají velmi nízkou energetickou náročnost. 

 • Bonusové dotace: navýšení celkové dotace o 10 % pro rodinné domy ve strukturálně postižených krajích (Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském). Peníze navíc lze získat i za tzv. environmentální řešení projektu nebo při kombinaci více opatření najednou (např. při zateplení a výměně zdroje tepla).

Speciální dotace pro nízkopříjmové domácnosti?

Od začátku roku 2023 mohou nízkopříjmové domácnosti získat až 150 tisíc korun na zateplení svých domů z programu Nová zelená sporám Light. Dále je možné získat 90 tisíc korun navíc na solární nebo fotovoltaický systém ohřívání vody.

Podmínky pro získání dotace jsou velmi jednoduché, a s vyřízením dotace pomáhají zdarma proškolení pracovníci Místních akčních skupin nebo konzultačních středisek EKIS.


Kolik peněz lze získat?

Dotace může pokrýt až 50 % celkových realizačních výdajů. V případě využití některého dotačního bonusu, to je dokonce až 60 %.

Výše dotace se odvíjí od stupně zateplení a zateplované plochy a dalších realizovaných opatření.

Dotační titul rozlišuje tři stupně zateplení: dílčí, základní a komplexní. Liší se především v použité tloušťce izolace a plochy, která se na domě zateplí.

Obecně lze říci, že čím větší je tloušťka izolace a čím větší je plocha zateplení (např. jsou zateplené stěny i střecha), tím vyšší dotace na metr čtvereční je.

Jak postupovat

Naplánování celé rekonstrukce domu a vyřízení dotace je náročný proces, proto se vám vyplatí hned v úvodu spolupracovat s profesionálem - projektantem. Ten vám poradí, na jaká opatření se máte zaměřit, abyste docílili co největších energetických úspor a dostali maximální dotaci.

Jaké jsou možnosti financování rekonstrukce, jak a kde vybrat ověřenou stavební firmu a na co dát pozor při zateplení si můžete přečíst se dočtete návod v pěti krocích.

bottom of page