top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZateplujemeČesko

Bytové domy v důchodovém věku: komplexní zateplení fasády pro další dekády spokojeného bydlení

Bezmála polovina bytových domů na území České republiky – celkem 99 209 z celkových 207 540 – byla podle posledního šetření ČSÚ postavena nebo naposledy rekonstruována mezi roky 1945–1980. Zatímco dílčí tepelně-technické úpravy zvyšující komfort užívání, jako je výměna oken nebo zateplení střechy nebo půdy, v těchto domech z části proběhly, komplexní zateplení celé fasády se jako investičně náročný krok pro nedostatek financí často odkládá na neurčito. Průměrně nejstarší domy, kde zateplení fasády přinese největší energetické a tím pádem i ekonomické úspory a přínosy v komfortu užívání, se navíc nacházejí v nízkopříjmových lokalitách. S investicemi do zateplení bytového domu pomohou dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), v němž během září naběhnou ještě lepší podmínky, a bezplatné poradenství odborníků Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) při řešení energetických úspor spolu s výběrem vhodného dotačního programu.


Dnešní svět je zejména z energetického hlediska velmi nejistý – bez ohledu na použitý systém vytápění, ať už se jedná o tepelná čerpadla, elektrické vytápění nebo kotle na tuhá a plynná paliva, nelze předpokládat, že „teplo bude v dohledné době levnější“. Odborníci z iniciativy ZateplujemeČesko.cz sdružující profesní organizace zaměřené na renovace a zateplování budov se shodují, že prozíravou a zároveň z dlouhodobého pohledu nejvýhodnější cestou je co nejvíce zabránit únikům tepla, které vyrobíme a následně necháváme zbytečně unikat ven nezateplenou fasádou, střechou či podlahou.

U bytových domů zpravidla získáme nejvíc zateplením vnějších stěn. Zateplení vnějších stěn snižuje úniky tepla v otopném období a přináší tak v převažující míře úspory ve spotřebě tepla v desítkách procent. Navíc při zateplení stěn je možné zahájit otopné období později a ukončit dříve, zamezuje také přehřívání těchto stěn v letním období. Ze všech běžných tepelně-technických úprav, zateplení všech vnějších stěn obvykle zamezuje největším únikům tepla a nejvyšší účinnosti pak dosahuje spolu s výměnnou oken, zateplením střechy a popř. stropů pod půdou a nad sklepem, jako komplexní řešení, které je účinné a prospěšné nejen pro své uživatele, ale také pro životní prostředí.


Zatímco v rodinných domech je zateplení ryze vaším rozhodnutím a investicí, která ponese žádoucí energetické úspory, v bytových domech – vzhledem k počtu uživatelů – není podobná situace vždy jednoznačnou a jednomyslnou záležitostí. Zateplení bytového domu je navíc náročný proces, který obvykle nemůže předseda bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek zvládnout sám.


„Rozhodnutí o zateplení bytových domů často předchází diskuse družstev nebo společenství vlastníků, což už je samo o sobě prvním správným krokem. Rozhodně je ale žádoucí nezůstat pouze u diskuse, ale tyto plány dále konzultovat s odborníky, kteří problematice zateplování bytových domů rozumí. Přesně pro tyto případy jsou zřízeny ministerstvem průmyslu a obchodu poradny EKIS – Energetická konzultační a informační střediska – kde může každý bezplatně konzultovat svůj záměr. Následně je možno začít i cíleně jednat. Oslovit odborníky – nejčastěji projektanta a energetického specialistu – kteří dům prohlédnou, navrhnou vhodná konkrétní řešení, a to i ve vazbě na využití vhodné dotace,“ shrnuje Pavel Svoboda, předseda Cechu pro zateplování budov ČR.Údaje Ministerstva průmyslu a obchodu stanovisko expertů jen potvrzují – nejčastější motivací pro komplexní renovaci bytových domů je úspora nákladů za energie, zlepšení technického stavu budovy a jejího vzhledu a také zvýšení komfortu. Renovace pak všechna tato očekávání splnila. Příprava na renovaci trvala většinou půl roku a více a hlavní fáze takřka poloviny renovací byla provedena do 3 měsíců.


Dotaci na zateplení bytového domu můžete získat z programu Nová zelená úsporám. Program běží od roku 2013 a využily ho už stovky tisíc českých domácností. Dotace je určená na zateplení stěn, střechy i suterénu včetně výměny oken, opravy balkonů a lodžií nebo na sanaci podkladu před instalací kontaktního zateplení ETICS.


„Podle zvýhodněných podmínek NZÚ, které začnou platit během září, bude moci dotace pokrýt až 50 % celkových realizačních výdajů, v případě bytových domů ve vlastnictví obcí, krajů a jiných veřejných subjektů dokonce až 70 %. Výše dotace se odvíjí od stupně zateplení a zateplované plochy, případně dalších realizovaných opatření. Nově se dotace na komplexní zateplení navyšuje o zhruba 20 %. Novinkou je také bonus až ve výši 150 tisíc korun pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty. Družstva a SVJ mají navíc možnost využít předfinancování, tedy získat peníze předem. Dotace pro bytové domy ve strukturálně znevýhodněných krajích – Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském a některých bonifikovaných regionech a obcích lze dodatečně navýšit o 10 %,“ říká Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, která je členem iniciativy ZateplujemeČesko.cz. Nové podmínky NZÚ najdete zde.


„Rozhodující a osvědčenou technologií, která je pro zateplení vnějších stěn už od 70. let ve střední Evropě a od počátku 90. let také v České republice dlouhodobě používaná, je technologie kontaktního zateplení známá pod anglickou zkratkou ETICS.


Jedná se o systém kontaktního připevnění deskové tepelné izolace – nejčastěji z pěnového polystyrénu a minerální vlny – na stávající vnější stěnu s následným kontaktním nanesením speciálního vyztuženého vnějšího omítkového souvrství. Praktické zkušenosti ze střední Evropy i přímo z ČR ukazují, že technologie ETICS je tím nejefektivnějším a nejvíce využívaným řešením pro zateplení vnějších stěn budov, které lze v dnešní době zvolit. Jen v roce 1993, kdy tato technologie dorazila i na český trh, bylo u nás realizováno zateplení cca 200300 tisíc m2 s pomocí technologií ETICS a dnes se touto technologií běžně realizují miliony m2. Pro představu – v roce 2022 bylo technologií ETICS zatepleno cca 16,5 milionů m2,“ dodává Pavel Svoboda, předseda Cechu pro zateplování budov.


„Řada bytových domů napříč zemí vznikla před rokem 1980 a je to na nich znát. Kromě samotných úniků tepla, a s tím souvisejících vysokých účtů za energie, do těchto domů často důsledkem zanedbané údržby i samotným stářím budovy zatéká a objekt tak i v celkovém dojmu z estetického hlediska nepůsobí dobře. Komplexní zateplení fasády včetně výměny oken je proto dobrou příležitostí, jak všechny tyto problémy vyřešit najednou – odstranit příčiny možného vzniku plísní, snížit energetickou náročnost domu, prodloužit jeho životnost, zlepšit vzhled a v konečném důsledku touto investicí zvýšit i jeho tržní hodnotu,“ říká Pavel Zemene, předseda sdružení EPS ČR, které je rovněž členem iniciativy ZateplujemeČesko.cz.Comments


bottom of page