top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZateplujemeČesko

Nejlepší úsporné opatření: Zateplení domu krok za krokem

Nejen díky rostoucím cenám energií stoupá v celé Evropě poptávka po řešeních a opatřeních, která náklady na vytápění sníží. Nejspolehlivějším řešením je profesionální zateplení obálky domu pomocí ověřených a certifikovaných izolačních technologií včetně technologie ETICS pro zateplení fasády, díky kterým může domácnost při zateplení domu ušetřit až 60 procent výdajů za vytápění. Takzvanou obálku domu je však potřeba zateplit správně, nejlépe se zapojením odborníků a stavební firmy, což výrazně sníží časovou a v konečném důsledku i finanční náročnost celého procesu.

 

„Zapojení odborníků do celého procesu zateplení obálky budovy snižuje náročnost celého procesu a zájemci o zateplení díky tomu nemusí detailně znát potřebné pracovní postupy a kroky povolovacích procesů, včetně systému žádostí o dotace. U samotné realizace je potom vždy potřeba používat certifikované a ověřené stavební postupy, materiály a systémy,“ říká Pavel Svoboda, předseda Cechu pro zateplování budov ČR.

Podle výsledků průzkumu Instant Research od IPSOS pro Alianci zateplujeme Česko se téměř pětina respondentů neorientuje v otázkách oblasti zateplení a energetických úspor. Aliance Zateplujeme Česko proto přináší praktický přehled kroků, jak se zateplením začít a na koho se obrátit.

 

  1. Pokud jste se na začátku roku rozhodli zateplit svůj dům, je dobré se nejdříve obrátit na Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) ve vašem okolí. Tam vám zdarma poradí, jaká úsporná opatření jsou pro váš dům potřebná a vhodná. Zároveň vám přiblíží detaily dotačních programů a pomohou vám připravit část dokumentů, které pro projekt zateplení budete potřebovat. Nově od začátku letošního roku získáte další bezplatné poradenství týkající se úsporných opatření a jejich financování také na pobočkách stavebních spořitelen či jejich mateřských bank. Konzultaci si zkuste vyřídit ještě na začátku kalendářního roku.

  2. Začátkem roku oslovte projektanta, který – dle potřeby i ve spolupráci s energetickým specialistou – vypracuje příslušnou projektovou dokumentaci. Ta určí vhodné materiály pro zateplení a také díky ní získáte lepší představu o tom, na kolik vás zateplení vyjde. Projektant vám také může pomoct se žádostí o dotaci a navazujícími kroky.

  3. Následně poptejte stavební firmu a stavební dozor pro samotnou realizaci zateplení domu. Nejlepší firmy bývají vytížené už na rok dopředu, ale žádná slušná firma zájemce neodmítne. Zkuste si tedy domluvit schůzku přímo v domě, který plánujete zateplit.

  4. Dalším krokem k úspěšnému zateplení je získání stavebního povolení, pokud bude na váš dům stavebním úřadem vyžadováno. Zajistit ho trvá přibližně dva měsíce, doporučujeme tedy začít s vyřizováním nejpozději v březnu. Se zateplením pak můžete začít už v květnu nebo v červnu. Pokud se dohodnete s projektantem nebo stavebním dozorem, zařídí případně potřebné stavební povolení včetně všech potřebných vyjádření za vás. Ke stavebnímu povolení je potřeba mít zpracovaný projekt, v žádosti uvést autorizovanou osobu v oboru – stavební dozor – a předložit termíny realizace.

  5. Před samotným začátkem stavby je třeba se stavební firmou uzavřít smlouvu o dílo. Ta musí obsahovat předmět všech prací, termíny realizace a také cenu za materiál a práce. Slušná stavební firma vám dá smlouvu o dílo ke kontrole a připomínkám. Doporučujeme smlouvu nechat zkontrolovat vaším dozorem a právníkem s praxí ve stavebním právu.

  6. Celý proces zateplení rodinného domu může trvat dva až tři měsíce podle toho, jak je stavba náročná. Pokud s přípravou začnete už na začátku roku a nenastanou žádné komplikace, zateplení může být hotové v září ještě před začátkem topné sezony.

  7. Při finalizaci stavby si nechte dostatek času na dokončovací práce a také na předání dokumentace i stavebního deníku od stavební firmy. I když si na předání necháte měsíc, stavba může být dokončena už na začátku října.

  8. Nyní už potřebujete jen takzvaný kolaudační souhlas, který vydává stavební úřad na základě dokumentace předané od stavební firmy. Tento proces za vás může opět vyřídit stavební dozor. Stavební úřad by měl dorazit na kontrolní prohlídku do 20 dnů od podání žádosti, v některých případech stačí pouze doložit stavebními dokumenty. Kolaudační souhlas pak můžete získat na přelomu října nebo listopadu. Do hlavní topné sezony tak vstoupíte s tím, že za vytápění můžete ušetřit až 60 procent nákladů.

 

Více než polovina respondentů zmíněného průzkumu pro Alianci Zateplujeme Česko také jako překážku pro zateplení domu uvádí nedostatek finančních zdrojů. Zájemci z řad vlastníků rodinných domů o dotační titul Oprav dům po babičce však mohou získat peníze na zateplení předem, a to až do výše 1 milionu korun, maximálně však do výše 50 % způsobilých výdajů. Poradenství o postupu při žádosti o dotaci nabízí zmíněné EKIS, další odborníci a také některé stavební firmy.


„Dobře zvažte, jestli chcete rekonstrukci financovat výhradně z vlastních úspor. Pokud jsou totiž tyto úspory vaše jediná rezerva, nebylo by moudré použít je celé na tyto účely. Kdyby u vás došlo k výpadku příjmů, můžete se ze dne na den dostat do problémů. A bez příjmů by vám už nikdo úvěr neposkytl. Pokud si ale vezmete úvěr a přijdete o práci, pořád máte k dispozici svou rezervu, ze které pokryjete splátky i živobytí. Stavební spořitelny jakožto pravá ruka státu v rámci energetické transformace domácností navíc nabízejí zvýhodněné úvěry na udržitelné rekonstrukce, mezi které rozhodně zateplení patří,“ říká Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.

„Dotace na zateplení nikdy nebyly dostupnější pro všechny majitele domů a bytů, S nadsázkou je lze komentovat slovy: hloupý kdo dává, hloupější, kdo nebere. Program NZÚ hradí domácnostem až 50 % výdajů na zateplení, nízkopříjmoví mohou mít dílčí zateplení dokonce zdarma. Papírování je čím dál méně, dotaci lze vyřídit online nebo požádat o pomoc poradce EKIS a MAS,“ říká Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Postup při zateplení bytového domu se v některých bodech může lišit. Například na začátku celého procesu je vhodné nechat zpracovat energeticko-ekonomickou studii, kterou vypracovává odborný energetický specialista nebo autorizovaný inženýr. Taková studie zahrnuje soubor stavebních i energetických opatření a jejich orientační cenu. Studie pak slouží jako podklad ke schválení zateplení nemovitosti na schůzi vlastníků a až poté může začít další fáze příprav zateplení.

 

„Kromě finančních úspor zlepšuje zateplení i komfort bydlení a technický stav nemovitosti. V kontextu rostoucích cen energií a inflace, zateplení podpořené dotacemi představuje jednu z nejvýhodnějších investic na trhu,“ komentuje další výhody zateplení Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

 

Samotný proces jak v případě rodinných, tak i bytových domů je nejlepší zahájit odborným poradenstvím, ideální variantou je využít zavedených Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), které jsou pod garancí Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetičtí specialisté a popřípadě i projektanti zde bezplatně poradí, vysvětlí a navrhnou jednotlivé kroky, jak docílit bydlení s nízkou spotřebou energie. Žadateli stejně tak doporučí vhodný dotační titul a vysvětlí postup a způsob podání žádosti.

Comentários


bottom of page